ပွဲစဉ်တစ်ခုသည် တိုက်ရိုက်ပွဲစဉ်ဖြစ်ကြောင်း မည်သို့သိနိုင်သနည်း။

တိုက်ရိုက်အလောင်းအစားလုပ်နိုင်သော အားကစားပွဲစဉ်များကို sports မီနူးတွင် လက်နေသော “Live”  ဖြင့် အမှတ် အသားပြထားပြီး၊ ဈေးကွက်မီးနူးတွင် လက်နေသော sports icon (အိုင်ကွန်ခလုတ်) ဖြင့်အမှတ်အသားပြထားသည်။ အလေးသာမှုများ ဖော်ပြသည့် စာမျက်နှာတွင်လည်း တိုက်ရိုက်ပွဲစဉ်များကို အနီရောင်နောက်ခံဖြင့် အရောင်ဖြင့်အလေးပေး (highlight) လုပ်ပြ ထားသည်။

Clicky