မိမိ၏ SBOTOP အကောင့်(Login) အမည်ကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါသလား။

မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။ စာရင်းသွင်းစဉ်က သင်ရွေးချယ်ခဲ့သော လော့ဂ်အင်အမည်အား သင့် SBOTOP အကောင့်သို့ ဝင်ရန်အတွက် သုံးသည့်အရာဖြစ်ပြီး၊ သင့်၏ SBOTOP အကောင့်ကိုဖန်တီးပြီးသွားပါက ပြောင်း၍မရတော့ပါ။

Clicky