မိမိ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို SBOTOP မှ မည်ကဲ့သို့ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားသနည်း။

SBOTOP သည် သင့်ဘရောက်စာနှင့် ဝက်ဘ်ဆာဗာအကြား ဒေတာအန်ခရစ်ရှင် လုပ်ခြင်းအားဖြင့် အရေးကြီးသော သတင်းအချက်အလက်များ ပျံ့နှံ့ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်  VeriSign Extended Validation SSL Certificate ကို အသုံးပြုသည်။ SBOTOP ၏ ဒေတာဘေ့စ်တွင် အရေးကြီးသော သတင်းအချက်အလက်များအားလုံးကို စကားဝှက်ပုံစံဖြင့် သိမ်းဆည်းထားပါသည်။

ဘရောက်စာတစ်ခုချင်းစီသည် သီးခြား VeriSign Extended Validation SSL Certificate ကို ပြသသည်။ သင့် ဘရောက်စာ၏ လိပ်စာဘားကို ကြည့်ချင်းဖြင့် ဆက်သွယ်မှု လုံခြုံမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးနိုင်သည်။

The Internet Explorer 11
address bar has a green background and is marked with a lock icon.

Mozilla Firefox 
A padlock icon appears in the status bar.

ေမာ္ဇီလာ ဖုိင္းယားေဖာက္ ၂ (Mozilla Firefox 2)

ဂူဂဲ ခရုမ်း (Google Chrome)
လိပ်စာဘား၏နောက်ခံအရောင်မှာ အဝါရောင်ဖြစ်ပြီး ဘေးတွင် သော့ခလောက်ပုံနှင့်ဖြစ်သည်။

ဂူဂဲ ခရုမ္း (Google Chrome)

အက်ပဲ ဆာဖရီ ၃ (Apple Safari 3)
သော့ခလောက်ပုံသည် ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ၏ ခေါင်းစီးတွင် တည်ရှိသည်။

အက္ပဲ ဆာဖရီ ၃ (Apple Safari 3)

အော်ပရာ (Opera)
လိပ်စာဘား၏နောက်ခံအရောင်မှာ အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီး ဘေးတွင် သော့ခလောက်ပုံနှင့်ဖြစ်သည်။

ေအာ္ပရာ (Opera)

Clicky