တိုက်ရိုက်ခုံအဖွဲ့၏ အလုပ်လုပ်ပုံမှာမည်သို့နည်း။

Sports ရှိ SBOTOP တိုက်ရိုက်စင်တာ၏တိုက်ရိုက်ခုံအဖွဲ့(တိုက်ရိုက်ကစားကွင်း - အပြင်တွင်ကစားနေသကဲ့သို့ animation ဖြင့်ဖော်ပြသည့် ကစားကွင်း)သည် တိုက်ရိုက်အားကစားပြိုင်ပွဲများကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုပုံစံဖြင့် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်ခုံအဖွဲ့သည် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သောအားကစားပွဲများအား ရိုးရိုးပုံရိပ်များဖြင့်သက်ဝင်လှုပ်ရှားပြသခြင်းကို သုံးကာကစားပွဲ၏ လက်ရှိအခြေအနေကိုဖော်ပြရန်၊ တကယ့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်မှုအသစ်များကိုတင်ပြရန်၊ ကစားပွဲတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံတင်ပြရန် ပုံရိပ်များဖြင့်သက်ဝင်လှုပ်ရှားကိုယ်စားပြုပြသသောအရာဖြစ်သည်။  


SBOTOP ၏တိုက်ရိုက်ခုံအဖွဲ့ဖြင့် ပြိုင်ပွဲများ၏ အလွန် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းမှုများကို ပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားရမည် မဟုတ်ချေ။

တိုက်ရိုက်ခုံအဖွဲ့တွင် အသုံးပြုသောသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာကြည့်ပါ။

  • ကာကွယ်သည့်အသင်း(ခံစစ်အသင်း) - ဤအသင်းတွင် ဘောလုံးလက်ဝယ်မရှိပါ။
  • တိုက်ခိုက်သည့်အသင်း(ထိုးဖောက်အသင်း) -ဤအသင်းတွင် ဘောလုံးလက်ဝယ်ရှိသည်။
တိုက်ခိုက်မှု

attack_home
အသင်းတွင် ဘောလုံးလက်ဝယ်ရှိပြီး ပြိုင်ဖက်အသင်းကို ထိုးဖောက်ကစားလျှင် ထိုးဖောက်ကစားသည့် အသင်း၏ ဧရိယာကိုအနီရောင်ဖြင့် အလေးထားဖော်ပြခြင်း လုပ်ထားပြီး ထိုးဖောက်ခံနေရသည့် ခံစစ်ကစားသည့်အသင်းဘက်ကို အဝါရောင်မျှားဖြင့် ညွှန်ပြသည်။
အန္တရာယ်ရှိသည့် တိုက်ခိုက်မှု

dangerous_attack_home
ခံစစ်ကစားသည့်အသင်းသည် အန္တရာယ်ရှိသည့် တိုက်ခိုက်မှုခံနေရလျှင် အဆိုပါ အသင်း၏ ဧရိယာကိုအနီရောင်ဖြင့် အလေးထားဖော်ပြခြင်း လုပ်ထားပြီး ထိုးဖောက်ခံနေရသည့် ခံစစ်ကစားသည့်အသင်းဘက်ကို အဝါရောင်မျှားဖြင့်ညွှန်ပြသည်။
ဂိုးကန်ခြင်း

goal_kick_home
ပြိုင်ပွဲတွင် ဂိုးကန်ခြင်းရသွားလျှင် ဘောလုံးကိုခံစစ်ကစားသည့်အသင်း၏ ပင်နယ်တီဧရိယာတွင် ပြထားပြီးအဝါရောင်မျှားဖြင့် တစ်ဖက်အသင်းကိုညွှန်ပြ သည်။
ဂိုး

goal_home
ဂိုးရသွားသောအခါ ဂိုးဧရိယာကိုအနီရောင်ဖြင့် အလေးထားဖော်ပြခြင်း လုပ်ထားပြီး ဂိုးသွင်းခံရသည့်အသင်းဖက်တွင် ဘောလုံးသည် ဂိုးပိုက်ထဲတွင်ရှိနေသည်။
ပယ်နတီကန်ခြင်း

penalty_kick_home
ပြိုင်ပွဲအတွင်းပယ်နယ်တီကန်ရလျှင် ဘောလုံးကိုခံစစ်ကစားသည့်အသင်း၏ ပယ်နယ်တီဧရိယာအတွင်း ပြထားပြီးအဝါရောင် မျှားဖြင့် ထိုအသင်း၏ ဂိုးပေါက် ကိုညွှန်ပြသည်။
လုံခြုံသည်

safe_home
ပြိုင်ပွဲအတွင်းလုံခြုံစိတ်ချရသည့်အချိန်ဖြစ်လျှင်  အသင်း၏ ဧရိယာကိုအစိမ်းရောင်ဖြင့် အလေးထားဖော်ပြခြင်း လုပ်ပြီး ပြထားသည်။
အန္တရာယ်

danger_home
ခံစစ်ကစားသည့်အသင်းသည် အန္တရာယ်ရှိသည့် အချိန် (ဂိုးပေးရလုနီးပါးအရေးကြီးသည့် အနေအထား) ဖြစ်လျှင် အဆိုပါ အသင်း၏ ဧရိယာကိုအနီရောင်ဖြင့် အလေးထားဖော်ပြခြင်း လုပ်ထားပြီး အဝါရောင်မျှားဖြင့် ခံစစ်ကစားသည့် အသင်းဖက်ကိုညွှန်ပြသည်။
အနီကဒ်

red_card_home
ပြိုင်ပွဲကစားနေစဉ် အနီကတ်ထုတ်ပြခံရလျှင် အနီရောင်ကတ်တွင် အဆိုပါ အသင်းကိုညွှန်ပြချက်ပါဝင်သည့်ကတ် ပြသည်။

 

Clicky