Làm sao tôi có thể liên hệ với SBOTOP?


Bạn có thể liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ SBOTOP qua:
  TRÒ CHUYỆN TRỰC TIẾP
Nhấp vào biểu tượng bên trái để được các nhân viên thân thiện của chúng tôi hỗ trợ ngay.
EMAIL
Để được hỗ trợ xa hơn hoặc bạn có các thắc mắc khác về các vấn đề chung, vui lòng liên hệ Nhóm Hỗ Trợ SBOTOP của chúng tôi qua  email .
TELEPON
Tiếng Indonesia: +62 2150851301  
Tiếng Việt: +84 2844581100
Tiếng Thái: +66 20321648
Số điện thoại tại Châu Âu: +44 2033188726
Châu Á: +63 288562922

WhatsApp
Chinese: +63 916 488 2487

LINE
LINE ID dành cho vấn đề chung:  @903orbdo
LINE ID dành cho vấn đề Nạp Tiền:  @719qqrqe

*Chỉ hỗ trợ bằng Tiếng Thái
.
Kakao Talk
Liên hệ chúng tôi qua KaKao Talk:  @luckytop77

*Kakao Talk hiện chỉ hỗ trợ bằng Tiếng Hàn.

Viber
Liên hệ chúng tôi qua Viber: +95 979 629 2762

*Viber hiện chỉ hỗ trợ bằng Tiếng Miến Điện.

SKYPE  
Liên hệ chúng tôi tại địa chỉ skype của SBOTOP:  support@sbotop.com

Telegram
Tiếng Việt: @trinhtop