Tôi phải sử dụng phiếu đặt cược để đặt cược các môn thể thao như thế nào?

Hiểu về Phiếu Đặt Cược

Phiếu Đặt Cược

 • Trợ Giúp
  Nhấp vào nút [?] để được trợ giúp về sử dụng phiếu đặt cược.
 • Chọn Hết
  Sử Dụng ô Chọn Hết để chọn hoặc bỏ chọn tất cả các lựa chọn đang có trên phiếu đặt cựơc của bạn.
 • Bỏ Hết
  Sử dụng ô Bỏ Hết để bỏ tất cả các lựa chọn đang có trên phiếu đặt cược của bạn.
Phiếu Đặt Cược
 • Lựa Chọn Đơn
  Sử dụng ô lựa chọn đơn bên phía trái của mỗi lựa chọn để chọn hoặc bỏ chọn các lựa chọn đơn trên phiếu đặt cược của bạn.
 • Thông Tin Lựa Chọn
  Di chuyển con chuột của bạn qua biểu tượng nhỏ (i) để xem chi tiết của mỗi lựa chọn trên phiếu đặt cược của bạn.
 • Bỏ Lựa Chọn Đơn
  Nhấp vào nút [x] màu xanh của mỗi lựa chọn để bỏ chọn lựa đó từ phiếu đặt cược của bạn.
 • Lựa Chọn Cược
  Hiển thị thông tin trên lựa chọn cược bạn đặt, bao gồm thị trường cá cược, mục đặt cược đựơc chọn, và giá tỷ lệ cá cược bạn đặt cược.
 • Giới Hạn Tiền Cược
  Kiểm tra số tiền cược tối thiểu và tối đa bạn có thể đặt cược cho mỗi lựa chọn.
 • Tối Đa Đặt Cược
  Nhấp vào  Tối Đa Đặt Cược  để sử dụng số tiền cựơc lớn nhất có thể cho một lựa chọn.
 • Ô Thắng Ước Lượng
  Khi bạn đã nhập tiền cược của bạn, hệ thống sẽ tự động tính số tiền thắng ước tính và hiển thị nó trong ô  Thắng Ước Lượng . Bạn cũng có thể nhập số tiền bạn mong muốn thắng trong ô  Thắng Ước Lượng  để tính số tiền cựơc bạn phải đặt là bao nhiêu.
 • Số tiền cho một cược
  Nhập số tiền cược vào ô  Số tiền cho một cược  để lập lại cùng số tiền cược cho tất cả các lựa chọn trên phiếu đặt cựơc của bạn.
 • Tổng Số Lựa Chọn & Tiền Cược
  Kiểm tra tổng số lựa chọn đặt cược và tổng số tiền cược bạn đã đặt cựơc trong phiếu đặt cược của bạn.
 • Thanh Toán Ước Tính
  Kiểm tra tổng thanh toán ước tính mà bạn có thể thắng với các lựa chọn bạn đã đặt trên phiếu đặt cựơc của bạn.

Lựa Chọn Cược

Lựa Chọn Cược

 1. Đăng nhập vào tài khoản SBOTOP của bạn và nhấp vào mục Thể Thao nằm bên trên của màn hình. 

  Bạn có thể lựa chọn trứơc khi đăng nhập và các lựa chọn này sẽ đựơc giữ lại sau khi bạn đăng nhập vào.

 2. Chọn một môn thể thao (vd: Bóng Đá), một địa điểm (vd: Anh Quốc) và một giải (vd: Giải Ngoại Hạng Anh) từ danh mục các sự kiện bên phía trái để xem các trận đấu đựơc cung cấp cho cá cược.

 3. Chuyển đến thị trường cá cược bạn muốn đặt cược và nhấp vào mục đội hoặc cầu thủ để thêm vào lựa chọn cho đặt cựơc của bạn.

  Thị Trường Cá Cược : Di chuyển giữa ngày (vd. Hôm Nay) để xem các trận đấu cho một ngày cụ thể. Di chuyển giữa thị trường khác nhau (vd 1x2) để xem các trận đấu được cung cấp cho cá cược dưới một thị trường cá cược cụ thể.

  HIển Thị hoặc Giấu : Chọn để mở rộng hoặc thu nhỏ thị trường cá cược bằng cách nhấp vào tiêu đề của thị trường.

  Xem Tất Cả Các Thị Trường : Nhấp vào ô đánh số màu xanh bên phía phải của mục cá cược để xem tất cả các thị trường cá cược cung cấp để đặt cược cho trận đấu đó.

  Các Lọai Cược Của Tôi : Nhấp vào nút [+] của một thị trường cá cược hoặc chọn mục Các Lọai Cược Của Tôi để thêm thị trường cá cược cụ thể nào đó vào danh sách cần xem của bạn.

 4. Nhấp vào mục đội hoặc cầu thủ khác để thêm nhiều lựa chọn hơn cho phiếu đặt cược của bạn.

  Lựa Chọn Cược : Mỗi lần bạn thêm một lựa chọn cho phiếu đặt cược của bạn, sự lựa chọn này sẽ được tô đậm trong khung thị trường cá cược để cho bạn biết rằng nó đã được thêm vào phiếu đặt cược của bạn.

 5. Kiểm tra thông tin được hiển thị trên phiếu đặt cược để chắc chắn rằng chi tiết đặt cược đã đúng.

 6. Nhập số tiền cược của bạn cho mỗi lựa chọn và nhấp vào nút Đặt Cược để đặt cược.

  Tiền Cược cho Một Cược : Nhập số tiền cược vào ô Tiền Cược cho Một Cược  để lập lại cùng số tiền cược cho tất cả các lựa chọn trên phiếu đặt cựơc của bạn.

  Đặt cược của bạn một khi được chấp nhận bởi hệ thống của chúng tôi sẽ không được phép hủy bỏ khi bạn đã nhấp vào Đặt Cược để xác nhận đặt cược của bạn. 

Đọc Biên Lai Đặt Cược Của Bạn

Biên Lai Đặt Cược

 1. Kiểm tra thông tin trên biên lai đặt cược của bạn để chắc chắn rằng chi tiết đặt cược cho mỗi lựa chọn là đúng.

  TC Cược: Một số tham chiếu đặt cược duy nhất được sử dụng để nhận diện mỗi đặt cược.

 2. Kiểm tra tổng cộng số lựa chọn đặt cược và tổng số tiền cược bạn đã đặt ở bên dưới phiếu đặt cược của bạn, và thanh toán ước tính bạn có thể thắng cho đặt cựơc của bạn.
 3. Nhấp vào nút Tiếp Tục để mở một phiếu đặt cựơc mới.
 4. Kiểm tra cựơc bạn đã đặt bằng cách mở rộng mục Cựơc Của Tôi bên dưới phiếu đặt cược của bạn hoặc nhấp vào mục Cược Của Tôi từ thanh danh sách trên cùng.
 
Clicky