ฉันสามารถเปลี่ยนสกุลเงินได้หรือไม่?

ขออภัยค่ะ ท่านไม่สามารถเปลี่ยนสกุลเงินได้ในขณะนี้ ท่านต้องปิดบัญชีปัจจุบันของท่าน และลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่เพื่อเลือกสกุลเงินที่ท่านต้องการ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า SBOTOP เมื่อต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม