Luật Cá Cược Trò Chơi

Luật Cá Cược Trò Chơi

PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA NHỮNG LUẬT NÀY

Các luật sau ("Luật Cá Cược Trò chơi") được áp dụng đối với người chơi cuối khi sử dụng tất cả các sản phẩm và dịch vụ cá cược trò chơi tương tác của Nhà Cái ("Trò chơi") được cung cấp qua mục "TRÒ CHƠI" của www.sbotop.com và / hoặc có tại www.sbotop.com ("Trang Web"). Vì mục đích của các Luật Cá Cược Trò chơi này, thuật ngữ "Trò Chơi" sẽ bao gồm các sản phẩm và dịch vụ cá cược được cung cấp ở mục TRÒ CHƠI. Những luật này một phần trong các Điều khoản và Điều kiện chung của Nhà Cái, áp dụng cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ tương tác và cá cược mà Nhà Cái cung cấp cho các cá nhân đăng ký hoặc là chủ tài khoản cá cược với Nhà Cái. Trong trường hợp có sự không nhất quán nào giữa Điều Khoản và Điều Kiện Chung với bất kỳ điều Luật Cá Cược Trò Chơi này, Điều Khoản và Điều Kiện Chung sẽ được ưu tiên áp dụng.

Tất cả các cược vào Trò chơi ("Cược Trò Chơi") được Nhà Cái chấp nhận đều phải tuân theo Luật Cá Cược Trò Chơi này.

Xuyên suốt các điều Luật Cá Cược Trò Chơi này, các từ ngữ đại từ như "chúng tôi", "của chúng tôi" đều được hiểu là Nhà Cái và các đại từ như "khách hàng", "bạn" hoặc "của bạn" được hiểu là chỉ người dùng cuối.

LUẬT TRÒ CHƠI CHUNG

Các Luật Trò chơi Chung này được bổ sung bởi (và được coi là bao gồm) các Luật liên quan đến từng trò chơi cụ thể của từng trò ("Luật Cá Cược Trò Chơi Cụ Thể"). Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa Luật Trò Chơi Chung này và Luật Cá Cược Trò Chơi cụ thể, Luật sau sẽ được áp dụng. Xem điều 16 để biết các Luật Cá Cược Trò Chơi Cụ Thể hiện có.

1. HIỆU LỰC CỦA LUẬT NÀY

Các Điều Luật này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2 năm 2010.

2. MÂU THUẪN GIỮA TIẾNG ANH & CÁC NGÔN NGỮ KHÁC

Trong trường hợp có điểm không nhất quán giữa điều luật bằng tiếng Anh và bản dịch được sử dụng trên trang web, điều luật gốcbằng tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

3. GIẢI THÍCH CÁC LUẬT

Nếu có tranh chấp về cách hiểu về các Luật Trò Chơi này, cách giải thích Luật của Nhà Cái sẽ được ưu tiên áp dụng.

4. CÁCH THỨC ĐẶT CƯỢC

Nhà Cái chỉ chấp nhận cược được đặt qua hình thức online. Các hình thức đặt cược khác (như đặt qua điện thoại) sẽ không được chấp nhận.

5. CƯỢC TRÒ CHƠI HỢP LỆ

Một cược Trò chơi chỉ được xem là chấp nhận khi Nhà Cái đã cấp một mã cược ("ID Cược").

6. LỊCH SỬ CƯỢC

Nếu bạn muốn xem chi tiết Cược Trò Chơi của bạn bất cứ lúc nào, bạn có thể kiểm tra mục Sao Kê có sẵn trong Trò Chơi tương ứng.

7. BỘ TẠO SỐ NGẪU NHIÊN

Để đảm bảo Trò chơi diễn ra hoàn toàn công bằng, tất cả các kết quả đều được tạo ra bởi một trình tạo số ngẫu nhiên ("RNG"). Phương pháp của RNG cho mỗi Trò chơi đã được kiểm tra và chứng nhận bởi một công ty thử nghiệm bên thứ ba độc lập.

8. LỖI KẾT NỐI KHI CHƠI TRÒ CHƠI

'Quay Số' là lựa chọn kết quả của một trò chơi dựa trên cơ sở ngẫu nhiên. Trò chơi của chúng tôi bao gồm trò chơi "Quay Số Theo Yêu Cầu" và "Quay Số Thông Thường".

Trò chơi Quay Số Theo Yêu Cầu - Trò chơi có kết quả riêng biệt cho từng người chơi (ví dụ: trò chơi ảo, máy đánh bạc, thẻ cào, keno, video poker và roulette một người chơi).

Nếu mất kết nối trong khi chơi trò chơi Quay Số Theo Yêu Cầu một vòng (ví dụ: thẻ cào), trò chơi sẽ được tự động hoàn thành cho bạn.

Nếu mất kết nối trong khi chơi trò chơi Quay Số Theo Yêu Cầu nhiều vòng (ví dụ: máy đánh bạc có một vòng tặng thưởng) và trò chơi của bạn đã bước sang vòng thứ hai, thông tin chi tiết về trò chơi của bạn sẽ được lưu lại để bạn có thể đăng nhập lại và tiếp tục chơi . Nếu trò chơi của bạn chưa bước vào vòng thứ hai trước khi mất kết nối, trò chơi sẽ tự động hoàn thành cho bạn.

Khi mất kết nối trong trò chơi Quay Số Theo Yêu Cầu, chỉ trò chơi hiện tại được xử lý. Nếu người chơi sử dụng tính năng Tự động Chơi để điều khiển các trò chơi, các trò chơi đang chờ sẽ bị hủy. Tiền cược đặt vào các trò chơi đang chờ nhưng bị hủy bỏ sẽ không bị trừ trong tài khoản của khách hàng.

Trò chơi Quay Số Thông thường - Một trò chơi trong đó nhiều hơn một người chơi có thể đặt cược vào kết quả của một vòng quay số cụ thể, và kết quả quay số sẽ xác định kết quả cho tất cả người chơi (ví dụ như Quay Số Toto và bàn roulette thông thường).

Đối với các trò chơi Quay Số Thông Thường, vòng quay số vẫn sẽ diễn ra ngay khi bạn không đăng nhập. Do đó, tất cả các Cược Trò chơi đã được đặt thành công trước khi mất kết nối sẽ được chấp nhận và thanh toán (thắng hoặc thua) theo cách thông thường. Nếu bạn kết nối lại trò chơi trước khi tất cả các Cược Trò chơi được thanh toán, bất kỳ cược nào chưa thanh toán còn lại sẽ được hiển thị trong phiếu cược.

Trong trường hợp mất kết nối đối với trò chơi Quay Số Theo Yêu Cầu hoặc Quay Số Thông Thường, bạn có thể xem chi tiết cược của bạn tại Sao Kê trong Trò chơi cụ thể sau khi bạn kết nối lại.

9. CHƠI THẬT

Để chơi Trò chơi bằng tiền thật, bạn phải đăng nhập vào tài khoản của mình bằng tên người dùng và mật khẩu, theo yêu cầu của Điều khoản và Điều kiện chung.

10. GIỚI HẠN CƯỢC

Giới hạn cược cho trò chơi được nêu chi tiết trong tệp trợ giúp cho từng trò chơi. Xem Luật Cá Cá Trò Chơi Cụ Thể cho từng trò chơi (phần 16 bên dưới).

11. THANH TOÁN TỐI ĐA

Thanh toán tối đa cho một cược là EUR 354,500 bao gồm cả tiền cược.

12. CHƠI THỬ

Để chơi thử TRÒ CHƠI, hãy chọn Chơi Thử. Sau đó, bạn sẽ có thể chơi với tiền ảo. Tất cả tiền thắng hoặc thua cũng sẽ là ảo.

13. VÔ HIỆU HÓA CƯỢC

Trong trường hợp Cược Trò chơi bị tuyên bố là vô hiệu, tiền cược ban đầu của bạn sẽ được trả lại.

VÔ HIỆU VIỆC ĐẶT CƯỢC VÀ THANH TOÁN KHI CÓ SỰ CỐ

Mọi trục trặc kỹ thuật dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến phần mềm, phần cứng hoặc vấn đề kết nối, sẽ dẫn đến việc tất cả các Cược Trò Chơi bị vô hiệu, bất kể kết quả như thế nào.

Chúng tôi cũng có quyền tuyên bố vô hiệu Cược Trò Chơi nếu;

- chỉ có một phần thông tin cược hoặc thông tin cược bị sai lệch;

- chúng tôi nghi ngờ người chơi lừa đảo, thông đồng, rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác;

- chúng tôi tin rằng người chơi dưới 18 tuổi hoặc dưới độ tuổi hợp pháp để cá cược tại địa điểm cư trú của họ;

- cược được nhận sẽ vượt quá thiết lập giới hạn trò chơi;

- tiền cược không khả dụng trong tài khoản của Người Chơi;

- sai sót (do con người hoặc khác) hoặc lỗi hệ thống dẫn đến cung cấp sai tỉ lệ cược;

- lỗi kỹ thuật như lỗi giao tiếp, sai hỏng, gián đoạn, chậm trễ, vi rút, tấn công từ chối dịch vụ hoặc xảy ra hư hỏng dữ liệu; hoặc

- nếu một lỗi kỹ thuật dẫn đến tiền thắng cược vượt mức hoặc bất thường.

Nếu một vé cược được thanh toán sai do lỗi (do con người hoặc khác) hoặc lỗi hệ thống, việc thanh toán cược sẽ được xem là không hợp lệ và sẽ được tính lại. Nếu Người Chơi không có đủ số dư để cho phép điều này, Người Chơi sẽ được yêu cầu hoàn trả số tiền tương ứng cho Nhà Cái.

14. SỬ DỤNG TRÒ CHƠI

Các Trò Chơi chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích giải trí cá nhân. Sử dụng Trò chơi với bất kỳ mục đích nào khác hoặc có các yếu tố liên quan (ví dụ như đồ họa, văn bản v.v...), bao gồm nhưng không chỉ riêng việc sử dụng kinh doanh hay mục đích chuyên nghiệp nào, hoàn toàn bị nghiêm cấm và là một vi phạm trực tiếp về quyền sở hữu và những quyền khác của Nhà cái. Nhà cái có thể thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào nhằm đảm bảo những quyền đó.

15. KHIẾU NẠI

Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến kết quả thanh toán cược của bất kỳ Trò chơi nào, bạn phải liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách Hàng trong vòng 72 giờ qua địa chỉ email, cung cấp thông tin đầy đủ về khiếu nại, bao gồm thời gian chi tiết. Nhà cái sẽ kiểm tra khiếu nại của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu từ hệ thống của mình. Do đó bạn đồng ý rằng quyết định cuối cùng liên quan đến khiếu nại sẽ dựa vào tất cả các bằng chứng có được sau khi Nhà Cái kiểm tra, và đó là quyết định cuối cùng.

16. TRÁCH NHIỆM

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ động thái nào và sẽ từ bỏ bất kỳ quyền hoặc khiếu nại nào đối với nhà phát triển phần mềm Trò chơi về bất kỳ vấn đề, nguyên nhân hoặc sự việc nào liên quan đến việc bạn tham gia Trò chơi hoặc vấn đề nào khác.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ động thái nào và sẽ từ bỏ bất kỳ quyền hoặc khiếu nại nào đối với Nhà cái liên quan đến việc bạn hoặc bên thứ ba nào sử dụng, sử dụng nhầm hoặc lạm dụng tài khoản của bạn, hoặc liên quan đến những khách hàng khác, hoặc đối với bất kỳ sự cố hoặc lỗi kỹ thuật nào, bao gồm nhưng không riêng những điều được quy định tại mục 12 ở trên.

Khi Nhà cái có những động thái hợp lý để phối hợp với khách hàng có nhu cầu từ bỏ đăng nhập, khách hàng đồng ý rằng Nhà cái sẽ không chịu trách nhiệm nếu khách hàng từ bỏ đăng nhập đặt cược với nhà cái khác, hoặc khách hàng đã từ bỏ đăng nhập tiếp tục đánh bạc với Nhà cái bằng cách mở tài khoản với những thông tin đăng ký khác hoặc thông tin xáo trộn, hoặc nếu khách hàng cố tình né tránh việc từ bỏ đăng nhập.

17. LUẬT CÁ CƯỢC TRÒ CHƠI CỤ THỂ

Luật Cá cược Trò chơi Chi tiết cho những Trò chơi có trên Website có thể được tìm thấy qua những liên kết sau đây:

Thẻ Cào

 

Slots

   

Trò Chơi Ảo

Trò Chơi Casino

 

Arcade

Hi-Lo & Numbers

Keno

18. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG LUẬT

Nhà cái có quyền được thay đổi bất kỳ Luật Cá cược Trò chơi nào (bao gồm bất kỳ Luật Cá cược Trò chơi Chi tiết) tại bất kỳ thời điểm nào căn cứ theo Điều khoản & Điều kiện Chung.