Làm sao tôi mở một tài khoản với SBOTOP?

Bạn có thể mở một tài khoản SBOTOP miễn phí theo các bước sau:

1. Di Động: Vào m.sbotop.com và nhấp vào Người sử dụng mới? Tham gia ngay!
    Web: Vào www.sbotop.com và nhấp vào Tham gia MIỄN PHÍ.

Chọn ngôn ngữ: Nhấp vào ô ngôn ngữ (bên dưới  biểu tượng SBOTOP) và chọn ngôn ngữ bạn muốn xem.

 

2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu bạn muốn.

3. Nhấp vào Tiếp Tục đến Bước 2.

4.Nhập thông tin cá nhân của bạn.

5. Nhập một mã khuyến mãi. Hãy xem Khuyến Mãi Thưởng Gởi Tiền mà chúng tôi khuyến mãi dành riêng cho người sử dụng mới.

6. Nhấp vào để xác nhận bạn đã đọc và chấp nhận Điều Kiện và Điều Khoản, Luật Cá Cược Thể Thao, và Điều Kiện và Điều Khoản Khuyến Mãi.

7. Nhấp vào Đăng Ký Tài Khoản.

Mã Tham Chiếu Đăng Ký: Một Mã đặc biệt được sử dụng để nhận diện quá trinh đăng ký của bạn.
Trò Chuyện Trực Tiếp: Nhấp vào Trò Chuyện Trực Tiếp để được trợ giúp từ Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng của SBOTOP.

Clicky